stel aan strand

Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt dat er 100 miljoen minder beschikbaar is voor wijkverpleging en GGZ. Dat is zorgelijk om twee redenen, ten eerste omdat een steeds grotere groep ouderen thuis wordt verzorgd en verpleegd. Ten tweede omdat uit recent onderzoek van het Nivel blijkt dat een op de vijf mantelzorgers aangeeft meer zorg voor hun naaste nodig te hebben.

Meer zorg thuis

Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt af terwijl een groeiende groep ouderen thuis wordt verzorgd en verpleegd. Deze beweging is door het vorige kabinet ingezet. Uit het nieuwe regeerakkoord blijkt echter dat er 2,1 miljard wordt geïnvesteerd in verpleeghuizen terwijl de wijkverpleging minder geld krijgt. Dat terwijl uit onderzoek van Nivel blijkt dat er knelpunten zijn in de wijkverpleging die de mantelzorger raken.

Meer overbelaste mantelzorgers

Cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals zijn overwegend positief over de wijkverpleging, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Toch zijn er zeker punten van zorg. Zorgprofessionals in de wijkverpleging zien steeds meer overbelaste mantelzorgers en bijna een vijfde van de mantelzorgers geeft aan meer zorg voor zijn/haar naaste te willen. De werkdruk van zorgprofessionals in de wijk is gestegen, waardoor meer taken worden overgelaten aan de mantelzorger.

Afstemming

Daarnaast signaleren zorgprofessionals dat het aantal cliënten met complexe zorgvragen toeneemt. Juist daarom is het zorgelijk dat tevens uit het onderzoek blijkt dat het schort aan afstemming met andere partners, zoals gemeenten, sociale wijkteams en ggz-professionals. Ook zegt slechts de helft van de bevraagde mantelzorgers dat de wijkverpleging de zorg met hen afstemt. Het is waarschijnlijk dat deze factoren bijdragen aan een hogere belasting van mantelzorgers.

Zorgelijke ontwikkeling

Mezzo vindt het zorgelijk dat er minder geld naar de wijkverpleging gaat. Dit zal de mantelzorger raken. Wel werkt Mezzo samen met de V&VN aan een kwaliteitsstandaard “overbelaste mantelzorg”, die handvatten biedt aan verpleegkundigen en verzorgenden om mantelzorgers te ondersteunen. Doel is het voorkomen en vroeg signaleren van overbelasting en het verminderen van de belasting van de mantelzorger.

Bron: Mezzo

Foto Nathália Bariani